กฏกติกา

  1. การแทงพนันทุกๆรายการ ทุกท่านต้องศึกษากฏระเบียบ และ ข้อมูลต่างๆของบริษัทโดยถี่ถ้วนแล้ว และทางบริษัทถือว่าทุกรายการที่ท่านได้ทำการแทงไปนั้นท่านแทงด้วยความเต็มใจด้วยตัวท่านเอง ท่าจไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
  2. สมาชิกทุกคนต้องทราบ กฏ-กฏิกา วิธีการแทงในเว็บไซต์ โดยทุกท่านสามารถอ่าน กฏ-กติกา ได้จากหน้าเว็ปไซต์ของเรา โดยทางบริษัทถือว่าสมาชิกทุกท่านได้ทราบกติกาของเราโดยสมบูรณ์แล้ว
  3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ลูกค้าที่ร่วมเดิมพันกับทางบริษัททางบริษัทจะถือว่าท่านได้ทราบกฏและยอมรับข้อตกลงของทางบริษัทแล้ว
  4. SBOBET-BTS อนุญาติให้ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เท่านั้น และหากทางลูกค้าที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ หางทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าท่านอายุต่ำกว่า 18 ทางบริษัทจะยกเลิกการเดิมพันของท่านทั้งหมด
  5. Commission และ Promotion ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น
  6. หากเกิดปัญหาในการเดิมพันโดยเกิดจากความผิดพลาดในการเดิมพันของตัวลูกค้าเอง ไม่ว่าจะปัญหา Internet คอมพิวเตอร์ มือถือ และ Tablet ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ
  7. หากกรณีที่ลูกค้าเติมเงินเข้ามาแล้วได้เงินไม่ครบจำนวนที่เติม ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานก่อนเริ่มการแทงบิลแรกหลังจากเติมเงินภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากท่านไม่แจ้งแล้วทำการเดิมพันไป ทางบริษัทจะขอระงับสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนที่ได้ไม่ครบให้ลูกค้า
  8. หากทางบริษัทมีการเติมเงินผิดพลาดเกินไป และทางลูกค้าไม่ได้แจ้งกับทางบริษัท ทางบริษัทจะระงับการถอนเงินของลูกค้าในทุกกรณี
  9. หางทางบริษัท SBOBET ตรวจทราบว่าท่านมีการใช้ User ร่วมกันกับคนอื่น หาเกิดปัญหาใดๆทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  10. ทุกๆ การเดิมพันเราจ่ายเงินเดิมพันสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อตั๋วเดิมพัน 1 ใบ